องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อง call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
บ้านเอื้อง
อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อง อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม 48150

งานทั่วไป
งบประมาณประจำปี อบต.บ้านเอื้อง
folder ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 1
camera_alt ภาพกิจกรรม
การรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อง [11 ตุลาคม 2564]
พิธีมอบบ้านตามโครงการก่อสร้างบ้านเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ [21 กันยายน 2564]
พิธีมอบบ้านตามโครงการก่อสร้างบ้านผู้ยากไร้ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ [17 กันยายน 2564]
กิจกรรมตำบลบ้านเอื้องสะอาดคนในตำบลมีสุข พ.ศ.๒๕๖๔ [1 กันยายน 2564]
 
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
photo คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภา อบต. และนายก อบต. grade
เผยแพร่วันที่ : 9 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview22 | attach_file [เอกสาร] attach_file [เอกสาร 2]   attach_file [เอกสาร 3]   attach_file [เอกสาร 4]  
photo ประกาศรับสมัครเลือกตั้ง grade
เผยแพร่วันที่ : 6 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview12
insert_drive_file จัดตั้งศูนย์ประสานงานจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้องเเละนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อง grade
เผยแพร่วันที่ : 4 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview11
insert_drive_file ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการหาเสียงเเละลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2563 grade
เผยแพร่วันที่ : 29 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview12 | attach_file [เอกสาร] attach_file [เอกสาร 2]  
photo ประชาสัมพันธ์การรับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 grade
เผยแพร่วันที่ : 7 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview15
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์ความรู้ด้านกฎหมายโดยศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลบ้านเอื้อง grade
เผยแพร่วันที่ : 27 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview20
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์การรับโอน(ย้าย)ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น grade
เผยแพร่วันที่ : 20 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview22
photo มาตรการการให้บริการของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนครพนม grade
เผยแพร่วันที่ : 17 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview12
insert_drive_file บทความเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ grade
เผยแพร่วันที่ : 16 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview23
insert_drive_file ราชอาณาจักรซาอุดิอาระเบียประกาศให้ประกอบพิธีฮัจย์ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ (ฮ.ค.๑๔๔๒) อนุญาตเฉพาะผู้พำนักอยู่ในราชอาณาจักร grade
เผยแพร่วันที่ : 16 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview17

cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
play_arrow วิดีโอกิจกรรมหน่วยงาน
thumb_up facebook
Facebook

language หนังสือราชการกรม
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
photo คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภา อบต. และนายก อบต. grade
เผยแพร่วันที่ : 9 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview22 | attach_file [เอกสาร] attach_file [เอกสาร 2]   attach_file [เอกสาร 3]   attach_file [เอกสาร 4]  
photo ประกาศรับสมัครเลือกตั้ง grade
เผยแพร่วันที่ : 6 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview12
insert_drive_file จัดตั้งศูนย์ประสานงานจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้องเเละนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อง grade
เผยแพร่วันที่ : 4 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview11
insert_drive_file ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการหาเสียงเเละลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2563 grade
เผยแพร่วันที่ : 29 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview12 | attach_file [เอกสาร] attach_file [เอกสาร 2]  
photo ประชาสัมพันธ์การรับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 grade
เผยแพร่วันที่ : 7 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview15

camera_alt ภาพกิจกรรม
การรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อง [11 ตุลาคม 2564]
พิธีมอบบ้านตามโครงการก่อสร้างบ้านเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ [21 กันยายน 2564]
พิธีมอบบ้านตามโครงการก่อสร้างบ้านผู้ยากไร้ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ [17 กันยายน 2564]
กิจกรรมตำบลบ้านเอื้องสะอาดคนในตำบลมีสุข พ.ศ.๒๕๖๔ [1 กันยายน 2564]
 
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
photo คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภา อบต. และนายก อบต. grade
เผยแพร่วันที่ : 9 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview22 | attach_file [เอกสาร] attach_file [เอกสาร 2]   attach_file [เอกสาร 3]   attach_file [เอกสาร 4]  
photo ประกาศรับสมัครเลือกตั้ง grade
เผยแพร่วันที่ : 6 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview12
insert_drive_file จัดตั้งศูนย์ประสานงานจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้องเเละนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อง grade
เผยแพร่วันที่ : 4 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview11
insert_drive_file ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการหาเสียงเเละลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2563 grade
เผยแพร่วันที่ : 29 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview12 | attach_file [เอกสาร] attach_file [เอกสาร 2]  
photo ประชาสัมพันธ์การรับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 grade
เผยแพร่วันที่ : 7 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview15

บุคลากรภายใน
insert_drive_file ผู้บริหารองค์กร
นายปุณเปรียบ ทับแสง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อง
โทร : ๐๘๓-๔๕๑๙๙๙๓
นายปุณเปรียบ ทับแสง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อง
โทร : ๐๘๓-๔๕๑๙๙๙๓
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
folder มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
folder มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
folder มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
folder มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
folder มาตรการป้องกันการรับสินบน
folder มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
folder มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
folder มาตรการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากร
folder มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณา
บริการข้อมูล
งบประมาณประจำปี อบต.บ้านเอื้อง
folder ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
ระบบบริการออนไลน์

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ