องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อง call ข้อมูลการติดต่อ spa สถานที่ท่องเที่ยว

องค์การบริหารส่วนตำบล
บ้านเอื้อง
อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อง อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม
cast ประกาศราคากลาง
insert_drive_file ประกาศเผยแพร่ ราคากลาง โครงการซื้อวัสดุอื่น อาหารเสริม(นม) ตั้งแต่ ๑ พฤษภาคม - ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 2 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 96 |
insert_drive_file ประกาศราคากลาง โครงการประกวดราคาซื้อรถกระเช้าซ่อมไฟฟ้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) poll
เผยแพร่วันที่ : 18 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 97 |
insert_drive_file ประกาศราคากลาง โครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนาดี หมู่ที่ ๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) poll
เผยแพร่วันที่ : 22 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 137 |
insert_drive_file ประกาศราคากลาง โครงการจัดซื้อวัสดุอื่น อาหารเสริม(นม) เปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๔ ครั้งที่ ๒ (๑ สิงหาคม ถึงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๔) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 2 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 130 |
insert_drive_file ประกาศราคากลาง จัดซื้อวัสดุอื่น อาหารเสริม(นม) เปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๔ (๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 17 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 249 |
insert_drive_file ประกาศราคากลาง ซ่อมแซมถนนลูกรัง 16 จุด ปีงบประมาณ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 300 |
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อง เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างสนามฟุตซอลแบบหญ้าเทียมพร้อมอัฒจรรย์ poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 369 |
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อง เรื่อง การเปิดเผยราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านหนองผือ หมู่ที่ 4,11,16 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 265 |
insert_drive_file ประกาศราคากลาง จัดซื้อวัสดุอื่น อาหารเสริม (นม) เปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๓ (๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๔) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 231 |
insert_drive_file ประกาศราคากลาง โครงการจัดซื้อวัสดุอาหารเสริม (นม) (ตั้งแต่วันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๓) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 27 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 109 |
insert_drive_file ประกาศราคากลาง โครงการจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ ๙ บ้านนาจาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 26 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 117 |
insert_drive_file ประกาศราคากลาง โครงการจัดซื้อวัสดุอาหารเสริม (นม) โรงเรียน นม ยู.เอช.ที ชนิดกล่อง ปีการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 2 ธันวาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 111 |
1 - 12 (ทั้งหมด 12 รายการ) 1