องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อง call ข้อมูลการติดต่อ spa สถานที่ท่องเที่ยว

องค์การบริหารส่วนตำบล
บ้านเอื้อง
อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อง อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม
folder การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
insert_drive_file กิจกรรมแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ในวันต่อต้านคอรัปชั่นสากล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
เผยแพร่วันที่ : 9 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 4 |
insert_drive_file เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ป้ายไวนิลรณรงค์ต่อต้านการทุจริต poll
เผยแพร่วันที่ : 12 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 58 |
find_in_page การประชุมซักซ้อมในการเตรียมประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ ประจำปี ๒๕๖๕ และมอบนโยบายในการปฏิบัติงานเพื่อเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใส poll
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 68 |
insert_drive_file แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการและคณะทำงานโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ อปท. ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 68 |
photo ต้อนรับ ป.ป.ช.จังหวัดนครพนม ในการลงพื้นที่ให้คำแนะนำการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ poll
เผยแพร่วันที่ : 12 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 55 |
insert_drive_file โครงการอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายในชีวิตประจำวันแก่ประชาชน พ.ศ.๒๕๖๓ poll
เผยแพร่วันที่ : 12 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 158 |
insert_drive_file โครงการตำบลบ้านเอื้องสะอาดคนในตำบลมีสุข พ.ศ.๒๕๖๓ poll
เผยแพร่วันที่ : 12 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 125 |
insert_drive_file โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ poll
เผยแพร่วันที่ : 26 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 185 |
insert_drive_file แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการและคณะทำงานโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ อปท. ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ poll
เผยแพร่วันที่ : 19 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 173 |
insert_drive_file นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้องต้อนรับการลงพื้นที่ของสำนักงาน ป.ป.ช. จังหวัดนครพนมในโครงการให้คำปรึกษาเพื่อยกระดับความโปร่งใสในหน่วยงานภาครัฐ poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 191 |
1 - 10 (ทั้งหมด 10 รายการ) 1