องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อง call ข้อมูลการติดต่อ spa สถานที่ท่องเที่ยว

องค์การบริหารส่วนตำบล
บ้านเอื้อง
อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อง อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม
account_box หัวหน้าส่วนราชการ
นายพรชัย แสนเสิก
หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อง
โทร : ๐๘๗-๘๖๖๗๑๐๒
นางสาวจิรวรรณ ด่างเกษี
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : ๐๘๙-๓๔๗๓๐๙๖
- ว่าง -
ผู้อำนวยการกองช่าง