องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อง call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
บ้านเอื้อง
อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อง อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม 48150

งานทั่วไป

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 103
camera_alt ภาพกิจกรรม
กิจกรรมตำบลบ้านเอื้องสะอาดคนในตำบลมีสุข พ.ศ.๒๕๖๔ [1 กันยายน 2564]
งานเทศกาลปลาลุ่มน้ำสงคราม [9 กรกฎาคม 2564]
ร่วมทำกิจกรรม 5 ส. 16 มิ.ย.64 ของบุคลากร อบต.บ้านเอื้อง [17 มิถุนายน 2564]
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับตำบล (พชต.) [17 มิถุนายน 2564]
 
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
photo ประชาสัมพันธ์การรับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
เผยแพร่วันที่ : 7 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview8
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์ความรู้ด้านกฎหมายโดยศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลบ้านเอื้อง grade
เผยแพร่วันที่ : 27 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview15
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์การรับโอน(ย้าย)ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น grade
เผยแพร่วันที่ : 20 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview17
photo มาตรการการให้บริการของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนครพนม
เผยแพร่วันที่ : 17 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview7
insert_drive_file บทความเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ grade
เผยแพร่วันที่ : 16 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview19
insert_drive_file ราชอาณาจักรซาอุดิอาระเบียประกาศให้ประกอบพิธีฮัจย์ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ (ฮ.ค.๑๔๔๒) อนุญาตเฉพาะผู้พำนักอยู่ในราชอาณาจักร grade
เผยแพร่วันที่ : 16 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview15
photo ประชาสัมพันธ์ผู้ที่มีความประสงค์ซื้อผ้ามัดหมี่ของกลุ่มทอผ้ามัดหมี่ อบต.บ้านเอื้อง poll
เผยแพร่วันที่ : 12 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview30 | attach_file [เอกสาร] attach_file [เอกสาร 2]   attach_file [เอกสาร 3]   attach_file [เอกสาร 4]   attach_file [เอกสาร 5]  
photo ประชาสมพันธ์สินค้าประจำพื้นที่ ไพหญ้าแฝก grade
เผยแพร่วันที่ : 12 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview11 | attach_file [เอกสาร] attach_file [เอกสาร 2]   attach_file [เอกสาร 3]   attach_file [เอกสาร 4]  
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์กฎกระทรวง ฉบับที่ ๗๐ ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒ grade
เผยแพร่วันที่ : 29 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview13 | attach_file [เอกสาร] attach_file [เอกสาร 2]  
insert_drive_file เผยแพร่ประกาศสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ
เผยแพร่วันที่ : 29 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview10

cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
ซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน ๕ ขวด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 17 กันยายน 2564 | โดย : ระบบอัตโนมัติ Egp | เปิดอ่าน : pageview
play_arrow วิดีโอกิจกรรมหน่วยงาน
thumb_up facebook
Facebook

language หนังสือราชการกรม
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
photo ประชาสัมพันธ์การรับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
เผยแพร่วันที่ : 7 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview8
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์ความรู้ด้านกฎหมายโดยศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลบ้านเอื้อง grade
เผยแพร่วันที่ : 27 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview15
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์การรับโอน(ย้าย)ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น grade
เผยแพร่วันที่ : 20 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview17
photo มาตรการการให้บริการของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนครพนม
เผยแพร่วันที่ : 17 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview7
insert_drive_file บทความเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ grade
เผยแพร่วันที่ : 16 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview19

camera_alt ภาพกิจกรรม
กิจกรรมตำบลบ้านเอื้องสะอาดคนในตำบลมีสุข พ.ศ.๒๕๖๔ [1 กันยายน 2564]
งานเทศกาลปลาลุ่มน้ำสงคราม [9 กรกฎาคม 2564]
ร่วมทำกิจกรรม 5 ส. 16 มิ.ย.64 ของบุคลากร อบต.บ้านเอื้อง [17 มิถุนายน 2564]
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับตำบล (พชต.) [17 มิถุนายน 2564]
 
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
photo ประชาสัมพันธ์การรับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
เผยแพร่วันที่ : 7 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview8
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์ความรู้ด้านกฎหมายโดยศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลบ้านเอื้อง grade
เผยแพร่วันที่ : 27 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview15
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์การรับโอน(ย้าย)ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น grade
เผยแพร่วันที่ : 20 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview17
photo มาตรการการให้บริการของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนครพนม
เผยแพร่วันที่ : 17 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview7
insert_drive_file บทความเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ grade
เผยแพร่วันที่ : 16 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview19

บุคลากรภายใน
insert_drive_file ผู้บริหารองค์กร
นายเสกสรรค์ อุผา
นายกองค์การบริหารส่วน
ตำบลบ้านเอื้อง
โทร : ๐๙๕-๑๙๑-๙๙๙๗
นายเสกสรรค์ อุผา
นายกองค์การบริหารส่วน
ตำบลบ้านเอื้อง
โทร : ๐๙๕-๑๙๑-๙๙๙๗
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
folder มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
folder มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
folder มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
folder มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
folder มาตรการป้องกันการรับสินบน
folder มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
folder มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
folder มาตรการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากร
folder มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณา
บริการข้อมูล
ระบบบริการออนไลน์

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ