ชื่อเรื่อง : ประชาสัมพันธ์ขอเชิญร่วมประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
รายละเอียด : องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อง ขอเชิญบุคคล นิติบุคคล บริษัทเอกชน หรือหน่วยงานของรัฐที่มารับบริการหรือมาติดต่อตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เข้าระบบ https://itas.nacc.go.th/go/eit/mfmmfn เพื่อดำเนินการตอบแบบสำรวจด้วยตนเองโดยสมัครใจ ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2566 หรือสามารถสแกนคิวอาร์โค้ดในรูปภาพนี้
ชื่อไฟล์ : ns7zZC7Thu31327.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : 04pQNiKThu31341.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้