ชื่อเรื่อง: ประชาสัมพันธ์ผู้ที่มีความประสงค์ซื้อผ้ามัดหมี่ของกลุ่มทอผ้ามัดหมี่ อบต.บ้านเอื้อง
ชื่อไฟล์: Gc8KGk9Mon113114.jpg