ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาบริการจัดทำอาหารกลางวันอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง