ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาบริการจัดทำอาหารกลางวัน อาหารว่างพร้อมเครื่่องดื่ม โครงการเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์และให้ความรู้ประชาชนในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้องประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง