ชื่อเรื่อง : ซื้อดินถม จำนวน ๙๐๐ คิว เพื่อใช้ซ่อมแซมฝายน้ำล้นรถผ่านได้ห้วยโคน บ้านนาจาน หมู่ที่ ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง