ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาบริการจัดทำอาหารกลางวัน อาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม โครงการตำบลบ้านเอื้องสะอาด คนในตำบลมีสุขครั้งที่ ๔ จำนวน ๗๐ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง