ชื่อเรื่อง : ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (อ่างล้างจาน ๒ หลุมพร้อมขาตั้ง) จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง