ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาบริการศิลปินหมอลำพื้นบ้าน จำนวน ๑ คู่พร้อมหางเครื่อง เพื่อใช้ในโครงการประเพณีลอยกระทงขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง