messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อง call ข้อมูลการติดต่อ spa สถานที่ท่องเที่ยว info ศูนย์ข้อมูลสำหรับนักท่องเที่ยว info สินค้า OTOP

องค์การบริหารส่วนตำบล
บ้านเอื้อง
อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อง อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม
folder รายงานการประชุมสภา อบต. สมัยสามัญ ประจำปี 2564
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อง สมัยสามัญที่ 1 ครั้งที่ 1/2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 24 |
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อง ครั้งแรก ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 140 |
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อง เรื่องกำหนดสมัยประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 16 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 102 |
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 94 |
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 97 |
รายงานการประชุมสภา อบต.สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 174 |
รายงานการประชุมสภา อบต.สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 158 |
รายงานการประชุมสภา อบต.สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 199 |
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 80 |
รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 96 |
เชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 98 |
ประกาศอำเภอศรีสงคราม เรื่อง เรียกประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อง สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1/2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 103 |
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อง สมัยสามัญ สมัยที 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 112 |
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อง เรื่องกำหนดสมัยประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อง สมัยสามัญ สมัยที่ 2,3,4 ประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 115 |
รายงานการประชุมสภา อบต.สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 197 |
1 - 15 (ทั้งหมด 15 รายการ) 1