องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อง call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
บ้านเอื้อง
อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อง อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม 48150

งานทั่วไป

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 36
camera_alt ภาพกิจกรรม
กิจกรรมตำบลบ้านเอื้องสะอาดคนในตำบลมีสุข พ.ศ.๒๕๖๔ [1 กันยายน 2564]
ผู้โพส : admin
งานเทศกาลปลาลุ่มน้ำสงคราม [9 กรกฎาคม 2564]
ผู้โพส : admin
ร่วมทำกิจกรรม 5 ส. 16 มิ.ย.64 ของบุคลากร อบต.บ้านเอื้อง [17 มิถุนายน 2564]
ผู้โพส : admin
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับตำบล (พชต.) [17 มิถุนายน 2564]
ผู้โพส : admin
มอบบ้านผู้พิการ นายทองศูนย์ ภักดี บ้านดอนถ่อน [15 มิถุนายน 2564]
ผู้โพส : admin
กิจกรรมสรงน้ำพระรดน้ำดำหัวสืบสานประเพณีสงกรานต์ [16 เมษายน 2564]
ผู้โพส : admin
ช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัยบ้านหนองผือ [24 มีนาคม 2564]
ผู้โพส : admin
โครงการแข่งขันกีฬาฟุตซอลต้านยาเสพติดประจำปี ๒๕๖๔ [17 มีนาคม 2564]
ผู้โพส : admin
กิจกรรมโครงการคัดแยกขยะเงินทอง คุ้มครองอนาคต ประจำปี ๒๕๖๔ [11 มีนาคม 2564]
ผู้โพส : admin
กิจกรรมโครงการตำบลบ้านเอื้องสะอาด คนในตำบลมีสุข ประจำปี 2563 [18 กันยายน 2563]
ผู้โพส : admin
1 - 10 (ทั้งหมด 14 รายการ) 1 2
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายเสกสรรค์ อุผา
นายกองค์การบริหารส่วน
ตำบลบ้านเอื้อง
โทร : ๐๙๕-๑๙๑-๙๙๙๗
นายเสกสรรค์ อุผา
นายกองค์การบริหารส่วน
ตำบลบ้านเอื้อง
โทร : ๐๙๕-๑๙๑-๙๙๙๗
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
folder มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
folder มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
folder มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
folder มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
folder มาตรการป้องกันการรับสินบน
folder มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
folder มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
folder มาตรการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากร
folder มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณา
บริการข้อมูล