องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อง call ข้อมูลการติดต่อ spa สถานที่ท่องเที่ยว

องค์การบริหารส่วนตำบล
บ้านเอื้อง
อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อง อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์2
วันที่ เลขที่ เรื่อง
1 มีนาคม 2566
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อง โดย : admin เปิดอ่าน : 7
14 กุมภาพันธ์ 2566
photo ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา เรื่องอากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยตอนบน ฉบับที่ 3 (49/2566) (มีผลกระทบในช่วงวันที่ 14-17 กุมภาพันธ์ 2566) โดย : admin เปิดอ่าน : 6
8 กุมภาพันธ์ 2566
photo ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2566 | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2] grade โดย : admin เปิดอ่าน : 11
1 กุมภาพันธ์ 2566
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์ขอเชิญร่วมประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2] โดย : admin เปิดอ่าน : 6
10 มกราคม 2566
photo ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566 | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2] grade โดย : admin เปิดอ่าน : 21
14 พฤศจิกายน 2565
photo การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อง | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2] [ไฟล์3] grade โดย : admin เปิดอ่าน : 24
1 พฤศจิกายน 2565
photo ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2] poll โดย : admin เปิดอ่าน : 50
31 ตุลาคม 2565
insert_drive_file รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป สังกัดอบต.บ้านเอื้อง อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม ประจำปีงบประมาณ 2566 | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2] poll โดย : admin เปิดอ่าน : 48
31 ตุลาคม 2565
insert_drive_file แจ้งประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของเจ้าพนักงานของรัฐต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2565 grade โดย : admin เปิดอ่าน : 22
26 กันยายน 2565
photo ประชาสัมพันธ์งานประเพณีไหลเรือไฟจังหวัดนครพนม ประจำปี 2565 poll โดย : admin เปิดอ่าน : 33
24 สิงหาคม 2565
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์การรณรงค์ตับอักเสบโลก ประจำปี 2565 poll โดย : admin เปิดอ่าน : 57
8 สิงหาคม 2565
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์ข่าว สคบ. คุ้มครองผู้บริโภค | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2] [ไฟล์3] [ไฟล์4] [ไฟล์5] poll โดย : admin เปิดอ่าน : 61
1 กรกฎาคม 2565
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อง อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 poll โดย : admin เปิดอ่าน : 98
29 มิถุนายน 2565
photo ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ.2565 poll โดย : admin เปิดอ่าน : 75
15 มิถุนายน 2565
photo ประชาสัมพันธ์การรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2] poll โดย : admin เปิดอ่าน : 105
1 มิถุนายน 2565
photo การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2565 | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2] poll โดย : admin เปิดอ่าน : 95
1 มิถุนายน 2565
photo ขอเชิญร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2565 | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2] poll โดย : admin เปิดอ่าน : 109
30 พฤษภาคม 2565
photo ประชาสัมพันธ์มหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้สินครัวเรือนและยุติธรรมพบประชาชน poll โดย : admin เปิดอ่าน : 88
25 พฤษภาคม 2565
photo ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อง เรื่อง กำหนดเวลาการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง ที่มีลักษณะพิเศษ | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2] [ไฟล์3] poll โดย : admin เปิดอ่าน : 100
19 พฤษภาคม 2565
insert_drive_file เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 poll โดย : admin เปิดอ่าน : 92
1 - 20 (ทั้งหมด 102 รายการ) 1 2 3 4 5 6