องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อง call ข้อมูลการติดต่อ spa สถานที่ท่องเที่ยว info ศูนย์ข้อมูลสำหรับนักท่องเที่ยว info สินค้า OTOP

องค์การบริหารส่วนตำบล
บ้านเอื้อง
อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อง อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม
folder ประกาศ สภา อบต.
insert_drive_file ประกาศประชุมสามัญ2-3-4 ปี2566 และสมัยที่ 1 ปี 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 มิถุนายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 18 |
insert_drive_file ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ปี 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 มิถุนายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 26 |
insert_drive_file ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 120 |
insert_drive_file ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 123 |
insert_drive_file ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภา อบต.บ้านเอื้อง สมัยสามัญ สมัยที่ 1, 2, 3, 4 ประจำปี พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 120 |
insert_drive_file คำสั่งแต่งตั้งเลขานุการสภา อบต.บ้านเื้อง poll
เผยแพร่วันที่ : 12 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 101 |
insert_drive_file คำสั่งแต่งตั้งรองประธานสภา อบต.บ้านเอื้อง poll
เผยแพร่วันที่ : 12 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 181 |
insert_drive_file คำสั่งแต่งตั้งประธานสภา อบต.บ้านเอื้อง poll
เผยแพร่วันที่ : 12 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 134 |
photo ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 118 |
photo กำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อง สมัยสามัญ สมัยที่ 1,2,3,4 ประจำปี พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 26 |
insert_drive_file กำหนดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อง ครั้งแรก poll
เผยแพร่วันที่ : 29 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 111 |
insert_drive_file ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภา อบต. สมัยสามัญ ประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 154 |
insert_drive_file ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภา อบต. สมัยสามัญ ประจำปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มกราคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 149 |
1 - 13 (ทั้งหมด 13 รายการ) 1